1 SOUPE,1 SALADE,1 RIZ 6 MAKI,2 SUSHI,15 SASHIMI ASSORTIS
1 SOUPE,1 SALADE,1 RIZ
6 MAKI,2 SUSHI,15 SASHIMI ASSORTIS

MENU TOKYO ROYAL 22€

2 SOUPE,2 SALADE,2 RIZ 4 SUSHI,6 MAKI,19 SASHIMI ASSORTIS,8 BROCHETTES VARIéES
2 SOUPE,2 SALADE,2 RIZ
4 SUSHI,6 MAKI,19 SASHIMI ASSORTIS,8 BROCHETTES VARIéES

MENU 258 42€

2 SOUPE,2 SALADE,2 RIZ 8 SUSHI,6 MAKI SAUMON,6 MAKI THON,6 CALIFORNIA,ASSORTIS DE SASHIMI
2 SOUPE,2 SALADE,2 RIZ
8 SUSHI,6 MAKI SAUMON,6 MAKI THON,6 CALIFORNIA,ASSORTIS DE SASHIMI

MENU 288 49€